Přihlásit se Zaregistrovat se

Kartičky.tondakozak.czbeta

Vyberte jazyk

Angličtina Čeština Chemie Chorvatština Francouzština Italština Korejsky Latina Latina Němčina Portugalština Rustina Španělština Technologie dopravy Přidat jazyk

Středověká literatura

Popis lekce: Středověká literatura

Slovíčka v lekci

Literatura středověku se dělí na - náboženskou a světskou
Název programu husitů z roku 1420 - Čtyři pražské artikuly
Rok vydání programu husitů Čtyři pražské artikuly - 1420
Lidové revoluční hnutí 15. století - husitství
Požadavky husitů - svobodné kázání, zrušení světského panování kněžstva, stíhání smrtelných hříchů, přijímání pod obojí způsobou
Žánry husitské literatury - traktáty, postily, manifesty
Postila - sbírka kázání
Traktát - odborné pojednání
Manifest - programové prohlášení
Husitské písně - reagovaly na aktuální dění, dochovaly se v Jistebnickém kancionálu
Téma husitské literatury - aktuální témata, boj katolíků a husitů
Jan Hus - upálen 6. 7. 1415 v Kostnici
Důvody upálení mistra Jana Husa - kritizoval církev a papeže, podporoval jiné reformátory
Místo kázání mistra Jana Husa - Betlémská kaple v Praze
Klatba (interdikt) - zákaz sloužení mší a udělování svátostí
Jazyk, kterým psal Jan Hus svá díla pro církev - latina
Jazyk, kterým psal Jan Hus svá díla pro prostý lid - čeština
Husovo dílo Dcerka - náboženská výchova dívek
Český pravopis - latinsky, připisováno Husovi, zavádí diakritická znaménka a odstraňuje spřežkový pravopis
Petr Chelčický - psal zejména traktáty
Sieť viry pravé - vypráví o tom, že síť je symbol církve, kterou trhají velké a hříšné ryby: papež, císař, král.
Páteř - modlitba otčenáš
Svatokupectví - vybírání poplatků za církevní obřady
Odpustek - vybírání poplatků za zpověď
Vita Caroli - určeno nástupcům, autobiografie Karla IV.
Majestas Carolina - soubor zákonů, na kterém se Karel IV. podílel
První česky psaná VERŠOVANÁ kronika, protiněmecky zaměřená - Dalimilova kronika
Autor doplnění Kosmovy kroniky české - Mnich sázavský
Jazyk Kosmovy kroniky české - latina
Obsah Kosmovy kroniky české - dějiny od mýtických dob po rok 1125, rozděleno do tří knih
Rok Kosmovy smrti - 1125
Bohemika - český názvy (vesnice, jména) v cizojazyčném textu
Glosy - překladatelské poznámky na okraji cizojazyčného textu
Nové písmo vytvořené Konstantním - hlaholice
Veršovaná předmluva k evangeliu - Proglas
Život Konstantinův, Život Metodějův - Panonské legendy
Rozdíly Panonských legend od běžných - historická přesnost, absence zázraků
Jazyk, kterým se sloužily bohoslužby a kázalo se jím na Velké Moravě před roce 863 - latina
Jazyk, kterým se sloužily bohoslužby a kázalo se jím na Velké Moravě po roce 863 - staroslověnština
Rok příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu - 863
Dělení středověké literatury - duchovní a světská
Centrum vzdělanosti středověku - kláštery
Hospodine, pomiluj ny - nejstarší dochovaná duchovní píseň u nás
Známé středověké drama - Mastičkář

Přidat slovíčka

Nápověda: napište cizí slovíčko, mezeru, pomlčku, mezeru a překlad (př.: car - auto). Každý výraz na nový řádek.